Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy Murowanej

 

Nawigacja

Samorząd Szkolny

Samorząd Uczniowski

"Gdyby dorośli nas zapytali, my byśmy niejedno dobrze doradzili. Przecie my lepiej wiemy, co nam dolega, przecie my więcej czasu mamy, żeby patrzeć i myśleć o sobie, przecież my lepiej siebie znamy, więcej razem jesteśmy. Jedno dziecko wiele może nie wiedzieć, a w gromadzie zawsze się ktoś znajdzie, co lepiej rozumie."-  Janusz Korczak

 

Samorząd uczniowski stanowi nieodłączną część naszej szkoły.

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły i wszyscy oni posiadają prawo do działania w szkole i w środowisku lokalnym. Samorząd nadaje szkole wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej.

 

Ty, Twoje koleżanki i koledzy- wszyscy jesteście członkami samorządu uczniowskiego i macie prawo angażować się w jego prace- niezależnie od tego, czy zostaliście wybrani do zarządu SU, na gospodarza klasy czy po prostu macie ciekawy pomysł na działanie w szkole lub poza nią. Każdy z Was ma prawo do realizacji swoich pomysłów.

 

Działając w samorządzie uczniowskim: wpływacie na to, co się dzieje w szkole, macie szansę lepiej się zintegrować, poznać nowych ludzi, rozwijacie swoje pasje i zainteresowania, wzbogacacie ofertę imprez szkolnych, możecie znaleźć fajny sposób na spędzenie wolnego czasu, macie szansę wykazać się swoją kreatywnością, uczycie się współpracy w grupie, zdobywacie nowe, cenne doświadczenia i bierzecie udział w kreowaniu szkolnej rzeczywistości.

 

W tym roku szkolnym 2016/17 społeczność szkolna wyłoniła spośród kandydatów przedstawicieli samorządu:

 

PRZEWODNICZĄCY: JULIA ŚLIWA

ZASTĘPCA: MAŁGORZATA KUC

SKARBNIK: MILENA MORYDZ

SEKRETARZ: PAWEŁ CEMPURA

 

        OPIEKUN SU: mgr RENATA POLEK                         

                                       mgr EDYTA BAZARNIK                        

                                        mgr AGNIESZKA PAŁKA                       

 

STRONA INTERNETOWA:

Małgorzata Kuc, Natalia Dychus

 

SEKCJA ARTYSTYCZNA:

Wiktoria Paprota, Karolina Świątek, Anna Klimek, Natalia Ćwik

 

SEKCJA DEKORACYJNO- PORZĄDKOWA

Mateusz Lasota, Grzegorz Stachoń, Wiktor Figiel, Kacper Kural, Jakub Kulas, Michał Dominik, Karol Strugała, Maksymilian Tworzydło

 

PRZEWODNICZĄCY: AGATA DYCHUS

ZASTĘPCA: WIKTORIA WÓJTOWICZ

SKARBNIK: MACIEJ PIOTROWSKI

 

Dzień Nauczyciela:

W dniu 13.10.2017r. tj. piątek w naszej szkole zorganizowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Uczniowie z naszej szkoły oraz osoby z SU przygotowali przedstawienie dla wszystkich pracowników naszej szkoły. Tematem tej uroczystości było powstawanie pierwszych ludzi na ziemi oraz teraźniejszość, czyli to jak wygląda dzisiejsza nauka w szkole. Występ wszystkim bardzo się podobał. Chór również zaangażował się w tym dniu, przedstawiając nam swoje piosenki. Na sam koniec w ramach podziękowania wszystkim naszym nauczycielom za ich ciężką pracę w szkole, podarowaliśmy im drobny upominek.

Bardzo chcieliśmy podziękować:

Pani mgr. Barbarze Czesak, mgr. Edycie Bazarnik oraz Małgorzacie Wiśniowskiej za pomoc w przygotowaniu tego dnia.

Również podziękowania należą się Pani mgr. Renacie Polek, czyli naszemu opiekunowi Samorządu.

Dzień chłopaka:

W dniu 29.09.2017 r. tj. piątek w naszej szkole organizowaliśmy dzień chłopaka. Wszystkie dziewczyny przyszły w krawacie. W klasach złożyliśmy chłopcom życzenia z okazji ich święta. Każda z klas podarowała im również drobny upominek. 

 

Drodzy uczniowie i nauczyciele,

Dziękujemy za pomoc w akcji „Pomóż i Ty”. Tegoroczna akcja miała na celu pomoc 17- letniej Oliwii Kielusiak, która pomimo przepukliny oponowo- rdzeniowej i niedowładu kończyn dolnych jest aktywną i wzorową uczennicą z pasjami. Z uwagi na jej stan zdrowia fizycznego niezbędne jest zapewnienie jej systematycznej rehabilitacji wspomagającej dalszy rozwój i sprawność. Pasją Oliwii są sporty i taniec. Specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny tj. aktywny sportowy wózek inwalidzki oprócz rehabilitacji ułatwi Oliwii realizacje jej pasji po przez udział w konkursach tańca i zawodach sportowych. Koszt takiego sprzętu to około 15 000 zł, dlatego od wrażliwości ludzi zależeć będą marzenia Oliwii. 

                  Zebraliśmy dla Oliwii 150 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Dziękujemy !

 

Zmiany w Samorządnie Uczniowskim w nowym roku szkolnym:

 

W dniu 08.09.2017r. (tj. piątek) na świetlicy odbyło się spotkanie Samorządów. Rozmawialiśmy na temat przyszłego roku szkolnego 2017/18, w którym będziemy organizować różne święta np. Dzień Nauczyciela, czy też dyskoteki szkole oraz akcje, w których zbieraliśmy pieniądze w celu pomocy innym. Postanowiliśmy, że złączymy dwa Samorządy w jeden, czyli Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej i Samorząd Gimnazjum od teraz współpracują razem. Zapraszamy do współpracy.

 

Czwartoklasisto witaj wśród nas:

W dniu 21.09.2016 r. (środa) odbyło się spotkanie na którym Samorząd Uczniowski wraz z Panią dyrektor powitali czwartoklasistów. Przedstawiliśmy im sekcje oraz osoby wchodzące w ich skład. Zaoferowaliśmy im pomoc gdy będą jej potrzebowali. Następnie podarowaliśmy im "magiczny" długopis, który na pewno będzie pomocny w napisaniu sprawdzianu lub kartkówki. Nasze spotkanie zakończyliśmy pamiątkowym zdjęciem.

 

Dzień Chłopaka- Dniem Krawata !

W bezprecedensowy sposób obchodziła nasza szkoła Dzień Chłopaka. Inicjatywa Samorządu Uczniowskiego podbiła serca dziewcząt i zaowocowała niecodziennymi kreacjami, co możecie stwierdzić oglądając fotorelację w Albumie fotograficznym.

 

Dyskoteka Samorządu PSP

W dniu 5 października odbyła się w naszej szkole dyskoteka zorganizowana przez Samorząd Uczniowski PSP. Relacja fotograficzna z wydarzenia w Albumie fotograficznym. Zapraszamy do obejrzenia!

 

Dzień Nauczyciela w PSP

„Szukać prawdy, kochać piękno

Chcieć dobra, czynić najlepsze –

To zadanie i cel człowieka”.

M. Mendelssohn

Nauczycielom i wszystkim Pracownikom Oświaty

życzymy takich myśli i marzeń,

które dają się urzeczywistnić,

pięknych i szlachetnych pomysłów,

które podszeptuje serce,

cierpliwości i wytrwałości,

aby służba nam i całemu środowisku

zrodziła wiele szlachetnych owoców.

                                                  Samorząd Uczniowski

 

Zbiórka zniczy na opuszczone groby.

Samorząd Uczniowski PSP ogłasza zbiórkę zniczy na opuszczone groby żołnierzy poległych w czasie wojen. Znicze należy przynosić do czwartku 27 października do opiekuna SU. Zebrane lampiony zostaną umieszczone na grobach 28 października przez przedstawicieli  SU. Uczniowie, którzy odpowiedzą na akcję otrzymają punkty dodatkowe z zachowania.

 

 

Święta Bożego Narodzenia

 

Niech czas Świąt Bożego Narodzenia
będzie pełen atmosfery radości,
wytchnienia i zatrzymania
od codziennego pędu.
Życzymy, by Św.Mikołaj
przyniósł Wam i nam wszystkim
najpiękniejszy prezent - dużo miłości!
Życzymy wszystkim Dzieciom
i ich Rodzicom wszystkiego najlepszego.
Wesołych Świąt !

 

Walentynki w Murowanej!

Z inicjatywy Samorządu Szkolnego PSP odbył się w naszej szkole Dzień Zakochanych, czyli popularne od wielu lat walentynki. Przygotowano na tę okazję specjalną skrzynkę walentynkową, do której uczniowie mogli wrzucać swoje kartki skierowane do osób, które darzą sympatią. W czasie odczytywania nazwisk adresatów emocje sięgnęły szczytu. Gimnazjaliści natomiast chodzili z dumnie wypiętymi piersiami, na których zawisły serduszka walentynkowe. Gratulujemy wszystkim zakochanym, życzymy szczęścia w miłości i tego, aby to uczucie nie przesłoniło im rzeczy równie ważnych, jak nauka i inne obowiązki.

 

                                                                              Znalezione obrazy dla zapytania zdjęcia z sercem

 

 

 

„Aktywni w szkole – aktywni w regionie” -  innowacja pedagogiczna

 Samorząd Uczniowski powinien łączyć społeczność szkolną, wytwarzać więź grupową, kształtować poczucie wspólnoty, budować atmosferę szkoły, wzbogacać tradycje szkolne, a także zaspokajać potrzeby uczniów, ponadto swoimi działaniami powinien wychodzić szerzej do społeczności lokalnej bliższej i dalszej. Działania SU w Publicznej Szkole Podstawowej w Lipnicy Murowanej, które chcemy wprowadzić będą  miały na celu uwidocznienie roli samorządu w szkole i poza nią, podniesienie jego wpływu na kształt i jakość dnia codziennego oraz organizację aktywnego i efektywnego życia szkolnego przy współpracy zbiorowości szkolnej i środowiskowej. Dlatego też powstał zamysł wprowadzenia innowacji pedagogicznej pod nazwą „Aktywni w szkole – aktywni w regionie”, w której małe i duże inicjatywy SU mające różny charakter, od czysto rozrywkowych, przełamujących szkolną rutynę, poprzez obchody świąt i wydarzeń okolicznościowych aż do akcji profilaktycznych, edukacyjnych, wychowawczych i charytatywnych a także po współpracę SU o szerszym zasięgu z sąsiednimi gminami. Najpierw skupimy się  by uświadomić wszystkim, że SU to nie tylko garstka wybrańców do pracy, ale wszyscy uczniowie szkoły. Do działania angażować będziemy uczniów – przewodniczących klas i pozostałych przedstawicieli trójek klasowych, potem liderów aktywności z poszczególnych klas, następnie chętnych uczniów z rozmaitymi możliwościami i talentami, a w końcu całe klasy i ich wychowawców oraz rodziców. Naszym nadrzędnym celem innowacji będzie przede wszystkim współpraca z Samorządami Uczniowskimi sąsiednich gmin, które zaprosimy do realizacji kilku wspólnych działań. Będziemy pracować nad dobrą komunikacją w zespołach,  sprawnym przepływem informacji między zaangażowanymi stronami oraz promowaniem w środowiskach naszych działań.  Przez cały czas trwania innowacji będziemy aktywnie prowadzić własną gazetkę ścienną, na stronie internetowej szkoły - zakładkę SU, na którą serdecznie zapraszamy (www.zslipnica.edupage.org), a także informacje w prasie lokalnej, apele informacyjne, debaty klasowe, ogólnoszkolne i międzyszkolne oraz wyjście z działaniami do środowiska lokalnego, które będą mieć na celu kultywowanie tradycji, rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, kształtowanie umiejętności planowania zadań i ich urzeczywistniania a także ukształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie (liczenie się z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, podporządkowanie się interesom zbiorowym, ofiarność dla zespołu).Od początku naszej inicjatywy należy stwierdzić iż, spotykamy się z wielką  akceptacją naszych pomysłów przez dyrekcję szkoły i przychylność nauczycieli. Podsumowaniem innowacji będzie wspólna debata SU współpracujących ze sobą na koniec roku szkolnego pod hasłem: „Jak  aktywnie, wspólnie działać w  szerszym środowisku?”.

 

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA  – 25 LISTOPADA

Samorząd Uczniowski PSP

ogłasza 25 listopada tj. piątek - Dniem Pluszowego Misia. W tym dniu uczniowie, którzy przyniosą do szkoły  „pluszaka” będą mogli obejrzeć film o tematyce niedźwiedziej na godzinie wychowawczej.

Mały, duży, bury, kolorowy, milutki, z kokardką czy w kubraczku... Każdy posiada bądź posiadał własnego ulubionego misia pluszowego. Jest to jedna z najpopularniejszych zabawek w Europie już od XIX wieku! Miś pluszowy nieodłącznie kojarzony jest z beztroskim czasem dzieciństwa. Wiele razy, pewnie, dla Was był kumplem do zabawy, kompanem podróży, przyjacielem, któremu można wszystko powiedzieć, antidotum na nocne koszmary.

Pierwsze misie pluszowe powstały w Europie, następnie były też eksportowane do USA. Nazwa Teddy Bear, wzięła się od zdrobnienia imienia Teodora Roosevelta. Wiąże się z tym historia o niedźwiadku, którego postrzelił podczas polowania jeden z jego towarzyszy. Gdy prezydent zobaczył przestraszone zwierzątko, kazał je wypuścić. Cała historyjka została zobrazowana w komiksie i opublikowana w gazecie. Producenci zabawek podchwycili historyjkę i nazwali pluszowego misia “Teddy Bear”.

Dzisiaj w każdym sklepie z zabawkami możemy natknąć się na pluszowe misiaczki. Często są one bohaterami powieści, bajek, filmów i piosenek tak jak m.in. Kubuś Puchatek, Coralgol, Paddington, Miś Uszatek, Yogi, Rupert, Mój Brat Niedźwiedź, Mały Miś, Troskliwe Misie czy Gumisie. Nie można wyobrazić sobie świata bez uroczego, łagodnego misia.

 

Plebiscyt- Uczeń Roku i Nauczyciel Roku

Organizatorem Plebiscytu jest Kapituła Samorządu Uczniowskiego powołana przez Zarząd Samorządu Uczniowskiego wybranego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kazimierza Brodzińskiego w Lipnicy Murowanej.
Celem plebiscytu jest wyłonienie we wspólnej zabawie najlepszego nauczyciela i ucznia naszej Szkoły.
Plebiscyt przeprowadzany jest zgodnie z własnym sumieniem i podpowiedziami serca. Nie jest to gra losowa lecz integrująca społeczność szkolną zabawa, która ma na celu uhonorować specjalnym wyróżnieniem  nauczyciela i ucznia naszej szkoły danego roku szkolnego.
W plebiscycie na Ucznia Roku wychowawcy klas typują w porozumieniu z klasą ucznia, który cechuje się wysokim stopniem kultury osobistej, wyróżnia się talentem, rozwija swoje zainteresowania i pasje, służy pomocą innym lub szczególnie angażuje się w życie szkoły.
Uczniowie typują nauczyciela, który jest nie tylko mistrzem, ale i przyjacielem, odznacza się poczuciem humoru i który nie tylko uczy swojego przedmiotu, ale również pomaga zrozumieć otaczający świat. Uczniowie wybierają nauczyciela, który naucza i przyjaźnie rozlicza z wiedzy. Wytypowany nauczyciel stosuje również i ciekawie wykorzystuje technologie informatycznych oraz innowacyjne metody nauczania.

 

Święto Patrona Szkoły – Kazimierza Brodzińskiego oraz debata Samorządów Uczniowskich w ramach innowacji pedagogicznej „Aktywni w szkole – aktywni w regionie”

7 marca 2017 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Lipnicy Murowanej odbyło się Święto Patrona, które miało niecodzienny charakter. W uroczystości po raz pierwszy brali udział przedstawiciele szkół noszących imię Kazimierza Brodzińskiego z powiatu bocheńskiego i brzeskiego. Ponadto przeprowadzona została debata samorządów uczniowskich działających w tych szkołach.

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Św. w Kościele Parafialnym pw. Andrzeja Apostoła, którą odprawił ks. Marek Kuczak. Potem nastąpił przemarsz uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości na salę gimnastyczną do budynku szkoły, gdzie odbyła się akademia. W uroczystościach uczestniczyli: Wójt Gminy Lipnica Murowana Pan Tomasz Gromala, Przewodniczący Rady Gminy Lipnica Murowana Pan Stanisław Włodarczyk, ks. Proboszcz Mariusz Jachymczak, Dyrektor PSP w Królówce – p. Danuta Duś, Dyrektor PSP w Wojakowej – p. Jolanta Zięba, Dyrektor PSP w Kamionce Małej – p. Wanda Chochlińska, Dyrektor PSP nr 2 w Bochni – p. Zbigniew Solak oraz opiekunowie samorządów uczniowskich poszczególnych szkół: p. Agnieszka Joniec, p. Barbara Kurzydło, p. Sylwia Tworzydło, p. Małgorzata Śliwa, p. Agnieszka Cholewa – Bajda, emerytowana nauczycielka języka polskiego Pani Genowefa Osuch, która uczestniczyła w jury konkursu poetyckiego a także uczniowie – laureaci konkursów.  Zaproszonych gości oraz naszych uczniów i nauczycieli powitała Dyrektor Szkoły, Pani Danuta Szot. Następnie odbyła się uroczysta akademia, którą przygotowali uczniowie klas V i VI pod opieką Pań: Renaty Polek, Agnieszki Pałki i Katarzyny Ligęzy. W akademii wykorzystano fragmenty sielanki „Wiesław” napisanej przez patrona szkoły Kazimierza Brodzińskiego, w aranżacji Pani Genowefy Osuch. Po zakończonej akademii zostały wręczone nagrody za udział w konkursie poetyckim i plastycznym, które zostały ogłoszone we wszystkich zaproszonych szkołach. W konkursie poetyckim należało napisać wiersz związany z patronem szkoły.

 

I Dzień Wiosny w PSP!

21 marca, czyli pierwszego dnia kalendarzowej wiosny, Samorząd Szkolny naszej szkoły zorganizował na sali gimnastycznej różne zabawy i konkursy. Pierwsze trzy lekcje odbywały się według planu, a lekcje 4, 5 i 6 – przeznaczone zostały na szkolny Pierwszy Dzień Wiosny. Każda z klas musiała zrobić wiosenną marzannę, która następnie była oceniana przez komisję. Kolejnym konkursem było przygotowanie wiosennej sałatki przez dwie wybrane osoby z klasy. W trakcie przygotowywania sałatki odbył się konkurs na najlepiej wykonaną piosenkę oraz kalambury. Przed ostatnim zadaniem było odgadnięcie produktów, które znajdowały się w sałatce. Ostatnią rywalizacją między klasami był mecz w siatkówkę. Uczniowie szkoły podstawowej naprawdę świetnie się bawili. Wszyscy chętnie uczestniczyli w zabawach. Dziękujemy Samorządowi Uczniowskiemu, wraz z opiekunem P. Renatą Polek za przygotowanie Pierwszego Dnia Wiosny.

 

Aktywni w szkole- aktywni w regionie

W dniu 05.06.2017r. mieliśmy przyjemność oprowadzić czwarte klasy Szkoły Podstawowej nr. 2 w Bochni im. Kazimierza Brodzińskiego w ramach realizacji innowacji pedagogicznej „ Aktywni w szkole – aktywni w regionie‘’ po zabytkach Lipnicy. Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem p. Polek przedstawił najważniejsze zakątki lipnickie w celu integracji między szkołami. Jako pierwszy został przedstawiony Dwór Ledóchowskich. Opowiadano tam o życiu mieszkających tam dawniej świętych. Następnie zwiedziliśmy i usłyszeliśmy o historii kapliczki. Kolejnym zabytkiem był kościół św. Leonarda. Pani Anna Świątek – przewodnik - powiedziała kilka najważniejszych słów na temat kościółka. Po wyjściu zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie, które można zobaczyć w albumie fotograficznym. Najważniejszym dla nas elementem wycieczki było odwiedzenie szkoły do której dawniej uczęszczał patron naszych szkół Kazimierz Brodziński. Ostatnimi zabytkami były kościoły : św. Andrzeja i Szymona. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy miło spędzić ten czas oraz przybliżyć innym historie naszej miejscowości.