Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy Murowanej

 

Nawigacja

O nas

Szkoła Podstawowa w Lipnicy Murowanej

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Brodzińskiego oraz Podstawowa Szkoła Filialna w Lipnicy Górnej im. Józefa Piłsudskiego realizują ustawowy obowiazek nauczania dzieci i młodzieży w gminie Lipnica Murowana.

Szkoła dysponuje w sumie dziewiętnastoma salami lekcyjnych, w tym nowoczesną pracownią językową, multimedialną i komputerową (w każdym z budynków). Idąc z duchem czasu w naszej placówce wykorzystuje się nowoczesne środki edukacyjne tablicę interaktywną, projektory multimedialne, sieć WiFi. Uczniowie korzystają z sali gimnastycznej, kompleksu sportowego, świetlic oraz biblioteki szkolnej. W głównym budynku jest również gabinet lekarski, pokój pedagoga szkolnego szkoły podstawowej i gimnazjum, gabinet logopedy ( w obu budynkach), pokój nauczycielski, sekretariat oraz gabinet dyrektora szkoły. 

W naszej placówce rodzice, nauczyciele, pedagodzy i wychowawcy tworzą społeczeństwo wychowujące, w którym uczniowie traktowani są w sposób odpowiedzialny i partnerski. Środowisko nauczycieli i wychowawców tworzą ludzie etyczni, kreatywni i kompetentni, darzący się zaufaniem i wzajemnym szacunkiem, a przede wszystkim osoby z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym. Nauczyciele w naszej placówce dbają o swój rozwój zawodowy, uczestniczą w warsztatach, konferencjach naukowych i szkoleniach. W swojej pracy wykorzystują różne metody i techniki usprawniające przyswajanie wiedzy.

Każdy uczeń w naszej szkole znajduje szanse rozwoju dla swoich umiejętności edukacyjnych, artystycznych, sportowych, społecznych i obywatelskich. Pokazujemy naszym wychowankom wartość wykształcenia we współczesnym świecie, dlatego przekazujemy wiedzę teoretyczną jak i praktyczną. Oferujemy uczniom szeroki wachlarz dodatkowych zajęć poza lekcyjnych stwarzając tym samym okazję do zdobywania nowych umiejętności. Otwieramy młodych ludzi na świat wartości społecznych, nasi uczniowie aktywnie włączają się w liczne akcje charytatywne i ekologiczne, czasami są ich inicjatorami.

Stwarzamy możliwości aktywnego udziału w różnego rodzaju konkursach przedmiotowych, sportowych, plastycznych i obywatelskich dających uczniom szanse sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności. Uczymy tym samym uczniów wytrwałości w dążeniu do celu. Pomagamy uczniom wyznaczać ambitne cele. Pomagamy w wyborze zawodu w ramach funkcjonującego punktu doradztwa zawodowego.

Dbamy o krzewienie kultury i historii Narodowej organizując środowiskowe akademie z okazji Rocznic Narodowych, wieczory poetyckie i spotkania ze świadkami historii. W tym celu współpracujemy z miejscowym Domem Kultury. Należymy do największego w Polsce Klubu Historycznego im. Gen Grota Roweckiego, jako aktywni klubowicze byliśmy organizatorami sesji historycznej KATYŃ.

Promujemy wśród uczniów kulturę, zwyczaje i tradycję regionalną. Aktywnie uczestniczymy w corocznym przeglądzie grup kolędniczych i cygańskich, w przeglądzie teatrzyków profilaktycznych, odnosimy swoje małe i duże sukcesy. Uczymy sztuki regionalnej w ramach zajęć poza lekcyjnych i świetlicowych, a efekty naszej pracy pokazujemy na Szkolnym Stoisku Wielkanocnym co roku w Niedzielę Palmową. Lubimy kolędować nie tylko w szkole, ale także dla osób samotnych jak również dla więźniów w Zakładzie Karnym.

O przyjazną atmosferę w naszej szkole dbają Samorządy Uczniowskie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. To tutaj uczniowie uczą się pierwszych zasad demokracji i aktywności obywatelskiej. Starają się wzbudzić aktywność społeczną wśród wszystkich uczniów Zespołu organizując całoroczne akcje Samorządów Uczniowskich.

Dbamy o bezpieczeństwo, nie tylko w szkole , ale również poza nią. Organizujemy liczne prelekcje, pogadanki, spotkania z przedstawicielami Straży Pożarnej i Policją, psychologiem, pedagogiem. W tym roku otrzymaliśmy certyfikat BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ. Jesteśmy również w posiadaniu certyfikatu SZKOŁY Z KLASĄ i SZKOŁY BEZ PRZEMOCY. Współpracujemy również z poradnią PP, GDK i GOPS.

Te wszystkie działania realizujemy po to aby każdego naszego ucznia wychować na wartościowego młodego obywatela.