Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy Murowanej

 

Nawigacja

Witamy wszystkich w nowym roku szkolnym 2018/19. Życzymy samych sukcesów.

Zapraszamy wszystkich do współpracy!

Aktualności

Klub Bibliofilów i Filmowców!

Zapraszamy miłośników dobrej książki i filmu do Klubu Bibliofilów i Filmowców działającego w tym roku w naszej szkole. Pomysł powstania klubu zrodził się już w czerwcu w czasie wycieczki do Krakowa, która była nagrodą dla osób, które pomagały zorganizować tydzień z Harrym Potterem. Odwiedziliśmy wówczas słynny, krakowski „Dziórawy Kocioł”, by przekonać się czy klimat miejsca oraz menu zgadzają się z tym przedstawionym w powieści. Była to dla nas również okazja do odwiedzenia księgarń i antykwariatów, w których buszowaliśmy jak przystało na prawdziwe kulturalne mole.

Aktualny plan lekcji

Plan lekcji na rok szkolny 2018/2019 w znajduje się w zakładce "Plan lekcji"

Nowy rok szkolny 2018/19 rozpoczęty!

3 września w godzinach rannych nasza szkoła rozpoczęła kolejny rok pracy. O godz. 7.30 delegacja szkoły złożyła kwiaty przy płycie upamietniającej walkę o wolność na terenie Lipnicy Murowanej. Następnie o godz. 8.00 odbyła sie uroczysta msza św. koncelebrowana w kościele parafialnym. Nowy ks. wikariusz w swojej homilii nawiązał do haseł sztandaru szkoły: "BÓG, HONOR, OJCZYZNA, NAUKA" i wyjaśnił ich znaczenie. Ksiądz proboszcz życzył wszystkim zebranym owocnej pracy edukacyjnej w nadchodzącym roku szkolnym i katechetycznym. Po uroczystym przemarszu za pocztami sztandarowymi wszyscy znaleźli się na sali gimnastycznej, gdzie oficjalnie zainaugurowaliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Danuta Szot powitała zaproszonych gości w osobach Pana wójta Tomasza Gromali, Pani kierownik ZOSiP Anny Cempury, księdza proboszcza Mariusza Jachymczaka. Po krótkim montażu słowno- muzycznym upamiętniającym wybuch II wojny światowej, przygotowanym przez uczniów pod opieką nauczycieli: Pani Marty Olszowy i Pani Edyty Bazarnik, nastąpiło uroczyste poświęcenie nowego sztandaru szkoły, którego dokonał Ksiądz proboszcz. Z kolei nastąpiło przekazanie sztandaru z wizerunkiem Kazimierza Brodzińskiego- patrona Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipnicy Murowanej przez Radę Rodziców dyrektorom szkoły- Paniom Danucie Szot i Małgorzacie Wiśniowskiej (nowy wicedyrektor naszej szkoły). Nowo poświęcony sztandar Panie dyrektorki przekazały pocztowi sztandarowemu, reprezentującemu całą społeczność uczniowską. z kolei nastąpiło ślubowanie wszystkich obecnych na sztandar szkoły, po czym wyprowadzono sztandar gimnazjum w związku z ustawowym zakończeniem edukacji tego typu. Kolejnym punktem programu było przemówienie wójta gminy, ktore zostało poprzedzone podziękowaniem Pani dyrektor za wybudowanie boiska szkolnego dla szkoły filialnej w Lipnicy Górnej oraz pomoc finansową organu prowadzącego w akcji Aktywna tablica, dzieki czemu nasza szkoła wyposaży w interaktywne urządzenia multimedialne dwie pracownie. Pan wójt Tomasz Gromala zwrócił uwagę na zobowiazanie, jakie niesie dla całej społeczności szkolnej motto zawarte na otrzymanym sztandarze a także życzył owocnej pracy w nowo rozpoczętym roku szkolnym.

Rozpoczęcie roku szkolnego!

Z radością informujemy, że 3 września o godzinie 8.00 nastąpi inauguracja nowego roku szkolnego 2018/19 Mszą św. w kościele św. Andrzeja Ap. Zapraszamy wszystkich!

Spotkanie rodziców klas pierwszych.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipnicy Murowanej informuje, iż w środę 22 sierpnia o godzinie 15.00 odbędzie się spotkanie wychowawców klas pierwszych z rodzicami w budynku szkolnym w Lipnicy Murowanej. Serdecznie zaprzaszamy.

SPEED - BALL

 

 Seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lipnicy Murowanej będą promować nowy sport!

RODZINNA ROZPRAWA O POLSCE ZE ŚW. URSZULĄ LEDÓCHOWSKĄ

Czy dzisiaj aktualny jest temat: patriotyzm, moja Ojczyzna? Dzisiaj, kiedy nie musimy walczyć o wolność Ojczyzny ani zbierać pieniędzy na jej odbudowanie. W roku, w którym obchodzimy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, może częściej zadajemy sobie te pytanie, częściej szukamy na nie odpowiedzi. O aktualności tematu patriotyzmu mogła zaświadczyć społeczność szkolna z Lipnicy Murowanej: nauczyciele, rodzice i uczniowie. Biorąc przykład z osoby bardzo bliskiej, chodzącej po lipnickiej ziemi, ze św. Urszuli Ledóchowskiej, postanowili, tak jak ona, przygotować spotkanie, na którym zaprezentowano: „Odczyty na temat Polski”. Matka Urszula miała około osiemdziesięciu publicznych wystąpień na rzecz niepodległości Ojczyzny. Współpracowała w tym dziele z Głównym Komitetem Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, którym kierował Henryk Sienkiewicz. Odczyty Matki Urszuli poparte były artykułami w gazetach – w ciągu jej sześcioletniej emigracji (1914–1920) ukazało się w prasie skandynawskiej około 180 publikacji na temat Polski.

„Ekologia na co dzień” Kolejne zadanie związane z projektem  „EKO - spotkania na Śliwkowym szlaku” zostało wykonane. Uczniowie szkoły przekazali do komisji konkursowej piękne kolorowe kartki o tematyce ekologicznej. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami. Najpiękniejsze kartki posłużyły do wykonania ulotki ekologicznej, którą uczniowie rozdawali wśród mieszkańców gminy zbierając zużyte baterie. Akcja zbiórki baterii okazała się bardzo potrzebna bowiem zebrano i przekazano do utylizacji 147 kg zużytych baterii. Dziękujemy mieszkańcom gminy za przekazane baterie, uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej za przeprowadzenie zbiórki. Stowarzyszeniu „Na śliwkowym szlaku” dziękujemy za sfinansowanie przeprowadzonych działań. Przed nami ostatni etap projektu wyjazd we wrześniu do najnowocześniejszego Zakładu termicznego Przekształcania Odpadów - Ekospalarni śmieci w Krakowie. Miłych wakacji - do zobaczenia we wrześniu.

Podręczniki w roku szkolnym 2018/2019

Przypominamy, że w roku szkolnym 2018/2019 wszyscy uczniowie klas I- VIII oraz klasy gimnazjalne  otrzymają darmowe podręczniki i zeszyty ćwiczeń. Do obowiązków należy zakupienie zeszytów i przyborów szkolnych, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, obuwia zmiennego i worka na "pantofle". Rodzice dzieci uczęszczających na lekcje religii dodatkowo kupują podręcznik do katechezy.

Darmowe podręczniki wypożyczane będą uczniom we wrześniu. Równocześnie przypominamy rodzicom o obowiązku zwrócenia kosztów podręcznika wypożyczonego z biblioteki, który został zniszczony, uszkodzony lub zagubiony.

Czwarte klasy w Ojcowie!

WYCIECZKA KLAS CZWARTYCH DO OJOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Tak to już bywa z końcem roku szkolnego, że jest to czas przeznaczony na wycieczki klasowe. Tegorocznym celem podróży klas czwartych był Ojcowski Park Narodowy. Odpoczynek na łonie natury okazał się bardzo udany, tym bardziej, że wzbogaciliśmy go o wiedzę przyrodniczą. Zaczęliśmy od chłodnych i wilgotnych korytarzy Jaskini Nietoperzowej. Wyszliśmy wyposażeni w szczęście, mądrość i bogactwo, gdyż jak głosi legenda każda kropla, która spadnie na głowę zwiedzającego pomnaża te przymioty. Naszym kolejnym celem była Brama Krakowska – imponujące, monumentalne głazy, tworzące niejako przejście. Po chwili spędzonej na robieniu zdjęć mieliśmy okazję zbliżyć się do źródełka miłości, a następnie ruszyliśmy do unowocześnionego Muzeum Przyrodniczego, gdzie podziwialiśmy ciekawe eksponaty, również te w wersji multimedialnej. Zwiedziliśmy również dziedziniec  i  wnętrza zamku na Pieskowej Skale, gdzie wysłuchaliśmy historii związanych z wyposażeniem, obrazami i rzeźbami. Ostatnim punktem była ponowna sesja zdjęciowa pod Maczugą Herkulesa. Wróciliśmy w doskonałych humorach, tym bardziej, że chmury wysłuchały naszych próśb i z deszczem poczekały na zakończenie wycieczki.

photo

Czwartek 20.09.2018

liczba odwiedzin: 1164988