Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy Murowanej

 

Nawigacja

 • Spotkanie rodziców klas pierwszych.

  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipnicy Murowanej informuje, iż w środę 22 sierpnia o godzinie 15.00 odbędzie się spotkanie wychowawców klas pierwszych z rodzicami w budynku szkolnym w Lipnicy Murowanej. Serdecznie zaprzaszamy.

 • SPEED - BALL

   

   Seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lipnicy Murowanej będą promować nowy sport!

  Seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku  Lipnica Murowana prekursorami nowej dyscypliny sportowej? Dlaczego nie! W ramach projektu Sportownia Seniorów w Lipnicy Murowanej odbyła się Akademia Speed-balla, w czasie której brązowy medalista Mistrzostw Świata odkrywał przed członkami UTW tajniki nowego sportu.

  Speed-ball to innowacyjna, wywodząca się z Egiptu gra z rakietkami i piłeczką, która w krótkim czasie podbiła serca zawodników w szesnastu polskich województwach. Piłka na półtorametrowej żyłce przymocowana jest do stojaka, a gra polega na uderzaniu piłki w taki sposób, aby rotowała wokół masztu. Rozgrywki w speed-ball odbywają się w różnych konkurencjach: w systemie singlowym, czyli w parach; w systemie deblowym, w którym rywalizują ze sobą dwie dwuosobowe drużyny, a także w pojedynkę i w systemie sztafetowym.

  Speed-ball do tej pory był domeną młodych zawodników, ale dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu ASOS, osiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku lub Klubów Seniora zostało przeszkolonych z zasad gry i zaopatrzonych w profesjonalny sprzęt. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lipnicy Murowanej jest jedną z nich. Instruktaż prowadził Zbigniew Bizoń - Mistrz Polski i brązowy medalista Mistrzostw Świata.

  Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Sportownia w partnerstwie z 8 organizacjami zrzeszającymi seniorów, zakłada wyłonienie u każdego z partnerów lidera-seniora, który zostanie przeszkolony do prowadzenia zajęć ze speed-balla. Liderzy będą mieli możliwość zorganizowania w swoich społecznościach cyklów wydarzeń popularyzujących sport wśród osób starszych. Celem projektu jest dotarcie za pośrednictwem Uniwersytetu Trzeciego Wieku do mniej aktywnych seniorów i pokazania im prozdrowotnych zalet speed-balla.

  Speed-ball jest prosty do opanowania i posiada szereg zalet korzystnych dla seniorów. Gra w speed-ball nie obciąża stawów, ma dobroczynny wpływ na kondycję układu sercowo-naczyniowego oraz wzmacnia wytrzymałość. Dzięki temu uprawiać go mogą osoby starsze o różnym stopniu sprawności fizycznej, także posiadające grupę inwalidzką, nie obawiając się odniesienia kontuzji.

  - Chcemy pomóc seniorom wyjść z domu i dać im możliwość aktywnego, prospołecznego sposobu zadbania o własne zdrowie – i to nie tylko o zdrowie ciała, lecz również o dobre samopoczucie. Doprawdy niewiele sportów nadaje się do tego tak dobrze, jak odpowiedni dla wszystkich grup wiekowych, a także prosty do opanowania speed-ball! – podkreśla Izabela Janczak-Bizoń ze Stowarzyszenia Sportownia.

   

  Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, ASOS edycja 2018 oraz ze środków Stowarzyszenia Sportownia.

   

   

 • Uczniowie przyjęcie do klasy pierwszej

  LISTA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO KLAS PIERWSZYCH

  PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LIPNICY MUROWANEJ

  NA ROK SZKOLNY 2018/2019

   

   

   

   

  KLASA Ia

  wych. mgr Aleksandra Kępa

  1. Chochlińska Nadia
  2. Chochliński Marcin
  3. Chossaja  Wiktor
  4. Dominik Emilia
  5. Jodłowski Szymon
  6. Korogwicz Mateusz
  7. Liszka Sebastian
  8. Malaga Aleksandra
  9. Marzec Leonard
  10. Merecik Amelia
  11. Rakowski Szymon
  12. Stachoń Aleksandra
  13. Władyga Klaudia
  14. Wojdak Dawid
  15. Zagata Martyna

  KLASA Ib         

  wych. mgr Iwona Wnęk

  1. Bronikowski Borys
  2. Dymura Lena
  3. Florek Zofia
  4. Groń Aleksandra
  5. Krzywda Krystian
  6. Machał Maksymilian
  7. Osada Sylwia
  8. Pietrzyk Oliwier
  9. Polek Filip
  10. Sikora Szymon
  11. Stec Julita
  12. Włudyka Dorota
  13. Zawadzki Jakub
  14. Zelek Kacper
  15. Zięcina Lena
 • RODZINNA ROZPRAWA O POLSCE ZE ŚW. URSZULĄ LEDÓCHOWSKĄ

  Czy dzisiaj aktualny jest temat: patriotyzm, moja Ojczyzna? Dzisiaj, kiedy nie musimy walczyć o wolność Ojczyzny ani zbierać pieniędzy na jej odbudowanie. W roku, w którym obchodzimy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, może częściej zadajemy sobie te pytanie, częściej szukamy na nie odpowiedzi. O aktualności tematu patriotyzmu mogła zaświadczyć społeczność szkolna z Lipnicy Murowanej: nauczyciele, rodzice i uczniowie. Biorąc przykład z osoby bardzo bliskiej, chodzącej po lipnickiej ziemi, ze św. Urszuli Ledóchowskiej, postanowili, tak jak ona, przygotować spotkanie, na którym zaprezentowano: „Odczyty na temat Polski”. Matka Urszula miała około osiemdziesięciu publicznych wystąpień na rzecz niepodległości Ojczyzny. Współpracowała w tym dziele z Głównym Komitetem Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, którym kierował Henryk Sienkiewicz. Odczyty Matki Urszuli poparte były artykułami w gazetach – w ciągu jej sześcioletniej emigracji (1914–1920) ukazało się w prasie skandynawskiej około 180 publikacji na temat Polski.

  Spotkanie w Lipnicy Murowanej, zatytułowane: „Rodzinna rozprawa o Polsce”, odbyło się 17 czerwca 2018 r. w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Brodzińskiego. Wydarzenie połączyło różne dziedziny nauki: geografię, język polski, historię, muzykę, sztukę, religię i sport. Uczniowie starali się jak najlepiej ukazać wszystko, co związane jest z naszą Ojczyzną.

  Pierwszy odczyt zawierał rys geograficzny Polski. Uczeń, korzystając z wcześniej przygotowanej prezentacji, przedstawił najważniejsze miejsca, które warto zobaczyć w naszej Ojczyźnie. Tej części wydarzenia towarzyszyły słowa św. Urszuli: „Była piękna, bogata i żyzna moja Polska ukochana!”.

  Polska to nasz język polski, nasza piękna i bogata literatura. Wielu poetów i pisarzy na przestrzeni wieków pisało o Ojczyźnie. Wielu aktorów i reżyserów wystawiało liczne sztuki teatralne nawiązujące do naszej literatury. „Mój kraj jest kolebką wielkich poetów, wielkich pisarzy, wielkich artystów” – mówiła św. Urszula. W drugim odczycie uczniowie zaprezentowali wiersze znanych poetów, nawiązujące do piękna naszego kraju.

  Dzisiaj żyjemy w wolnej Ojczyźnie, jednak wiemy, że nie zawsze tak było. Nasi dziadkowie i pradziadkowie musieli walczyć w obronie wolności, niejednokrotnie oddając za nią swoje życie. Z pojęciem „Ojczyzna” nierozerwalnie wiążą się terminy „patriotyzm, bohater narodowy, walka w obronie Ojczyzny”. W trzeciej części lipnickiego spotkania, nawiązującej do historii Polski, uczeń klasy gimnazjalnej, ukazując skarbnicę wiedzy historycznej, zachęcał młodszego kolegę do nauki historii. Święta Urszula natomiast tak mówiła: „Naród nasz to naród prawdziwych bohaterów, którzy z radością przelewają krew za każdą szlachetną i wielką sprawę”.

  Z pojęciem „moja Ojczyzna” kojarzą się nam często także słowa „moja religia”, w której się wychowałem, wzrastałem. Czy religia była związana z historią naszego narodu? „Polska – ośmielam się powiedzieć to z dumą i radością – jest jedną z najwierniejszych cór Kościoła katolickiego” – podkreślała św. Urszula. Uczniowie szkoły w Lipnicy, przebrani w stroje Mieszka I, królowej Jadwigi, Matki Bożej, Jana Pawła II i św. Urszuli, rozmawiali o tym, jaki wpływ miała religia na kształtowanie się państwa polskiego. Na koniec tej części spotkania dzieci należące do ERM-u zaśpiewały specjalnie powstałą z okazji wydarzenia piosenkę:

   „Tobie Boże dzięki

  Tobie Boże chwała

  Za Ojczyznę, wiarę i wolność

  Niech śpiewa Polska cała”.

   

  Z Ojczyzną są związane wielkie dzieła sztuki, obrazy sławnych malarzy, ale także wspaniałe utwory muzyczne, które powstawały na przestrzeni wieków. W kolejnej części prezentacji przybyli goście mogli obejrzeć dzieła wielkich mistrzów, a także posłuchać utworów muzycznych zagranych przez uczniów.

  Moja miłość do Ojczyzny wzrasta, gdy słyszę nasz hymn narodowy, szczególnie gdy jest grany podczas dekoracji medalowych naszych polskich sportowców. Ogarnia mnie wzruszenie, a serce pragnie, aby tak było częściej. „Proszę mi wierzyć – lepiej jest podziwiać Polskę, aniżeli ją zawsze krytykować. Ona zasługuje na podziw!” – przekonywała św. Urszula, a uczniowie szkoły zaprezentowali krakowiaka, który u niejednego uczestnika spotkania wywołał wielki podziw.

  Wydarzenie uświetnił śpiewem chór szkolny. Zebrani goście mogli usłyszeć  takie utwory, jak: „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”, „Płynie Wisła”,  „Pytasz mnie”, „966”, „Matko o twarzy”, „Ave Maria Jasnogórska”.

  Spotkanie przygotowane w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości było okazją do refleksji i zadumy nad pięknem Ojczyzny.  Niech te chwile na długo zostaną w sercach wszystkich, którzy wzięli udział w „Rodzinnej rozprawie o Polsce”.

  s. Joanna Szcześniak

  W Albumie fotograficznym naszej strony można obejrzec zdjęcia z imprezy!

 • „Ekologia na co dzień” Kolejne zadanie związane z projektem  „EKO - spotkania na Śliwkowym szlaku” zostało wykonane. Uczniowie szkoły przekazali do komisji konkursowej piękne kolorowe kartki o tematyce ekologicznej. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami. Najpiękniejsze kartki posłużyły do wykonania ulotki ekologicznej, którą uczniowie rozdawali wśród mieszkańców gminy zbierając zużyte baterie. Akcja zbiórki baterii okazała się bardzo potrzebna bowiem zebrano i przekazano do utylizacji 147 kg zużytych baterii. Dziękujemy mieszkańcom gminy za przekazane baterie, uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej za przeprowadzenie zbiórki. Stowarzyszeniu „Na śliwkowym szlaku” dziękujemy za sfinansowanie przeprowadzonych działań. Przed nami ostatni etap projektu wyjazd we wrześniu do najnowocześniejszego Zakładu termicznego Przekształcania Odpadów - Ekospalarni śmieci w Krakowie. Miłych wakacji - do zobaczenia we wrześniu.

                                                                                                                        Koordynatorzy projektu.

 • Podręczniki w roku szkolnym 2018/2019

  Przypominamy, że w roku szkolnym 2018/2019 wszyscy uczniowie klas I- VIII oraz klasy gimnazjalne  otrzymają darmowe podręczniki i zeszyty ćwiczeń. Do obowiązków należy zakupienie zeszytów i przyborów szkolnych, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, obuwia zmiennego i worka na "pantofle". Rodzice dzieci uczęszczających na lekcje religii dodatkowo kupują podręcznik do katechezy.

  Darmowe podręczniki wypożyczane będą uczniom we wrześniu. Równocześnie przypominamy rodzicom o obowiązku zwrócenia kosztów podręcznika wypożyczonego z biblioteki, który został zniszczony, uszkodzony lub zagubiony.

   

  Poniżej wykaz podręczników, z których korzystać będą uczniowie w roku szkolnym 2018/2019:

  podreczniki_-_KLASA_VI_17-18.docx

  podr.kl.I_II._III-IV__V_17-18.doc

  KLASA_III.docx

  Klasa_VII_-VIII_18-19.docx

   

 • Czwarte klasy w Ojcowie!

  WYCIECZKA KLAS CZWARTYCH DO OJOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

  Tak to już bywa z końcem roku szkolnego, że jest to czas przeznaczony na wycieczki klasowe. Tegorocznym celem podróży klas czwartych był Ojcowski Park Narodowy. Odpoczynek na łonie natury okazał się bardzo udany, tym bardziej, że wzbogaciliśmy go o wiedzę przyrodniczą. Zaczęliśmy od chłodnych i wilgotnych korytarzy Jaskini Nietoperzowej. Wyszliśmy wyposażeni w szczęście, mądrość i bogactwo, gdyż jak głosi legenda każda kropla, która spadnie na głowę zwiedzającego pomnaża te przymioty. Naszym kolejnym celem była Brama Krakowska – imponujące, monumentalne głazy, tworzące niejako przejście. Po chwili spędzonej na robieniu zdjęć mieliśmy okazję zbliżyć się do źródełka miłości, a następnie ruszyliśmy do unowocześnionego Muzeum Przyrodniczego, gdzie podziwialiśmy ciekawe eksponaty, również te w wersji multimedialnej. Zwiedziliśmy również dziedziniec  i  wnętrza zamku na Pieskowej Skale, gdzie wysłuchaliśmy historii związanych z wyposażeniem, obrazami i rzeźbami. Ostatnim punktem była ponowna sesja zdjęciowa pod Maczugą Herkulesa. Wróciliśmy w doskonałych humorach, tym bardziej, że chmury wysłuchały naszych próśb i z deszczem poczekały na zakończenie wycieczki.

                                                                                                                                       Wychowawcy klas czwartych

 • „Mickiewicz 220”

  15 czerwca br. Na Sali gimnastycznej odbył się finał konkursu czytelniczego „Mickiewicz 220”, który wpisuje się w obchody 220. rocznicy urodzin naszego wieszcza narodowego i 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w 1918r. Finaliści szkolnego konkursu w postaci trzyosobowych zespołów reprezentujących klasy od VII do III gimnazjum, które zostały wyłonione w czasie przeprowadzonych wcześniej eliminacji klasowych, stanęli w szranki konkursowe w obecności swoich koleżanek i kolegów, nauczycieli i przede wszystkim trzyosobowego jury w składzie: Pani Marta Olszowy, Pani Agnieszka Pałka i Pani Bożena Piasecka. Rozegrano cztery konkurencje turniejowe, które miały wyłonić zespoły dysponujące najlepszą znajomością życia i twórczości Adama Mickiewicza. Pierwsza konkurencja polegała na dobraniu właściwych ciągów dat, miejsc i wydarzeń związanych z życiem poety. Druga wymagała zidentyfikowania rekwizytów i połączenia ich z utworami jubilata. Każdy wybór wymagał uzasadnienia w formie trzyminutowej wypowiedzi ocenianej przez bardzo kompetentne jury pod względem merytorycznym i językowym. Wszystko po to, aby pójść śladami mistrza Adama, jego bohaterów i zdarzeń. Kolejna dyscyplina wymagała zidentyfikowania fragmentów utworów podanych w formie tekstowej, filmowej lub muzycznej. W końcu nastał moment, w którym finaliści musieli odpowiadać na wylosowane przez siebie pytania, które pogrupowano według skali trudności na łatwe, trudne i bardzo trudne, wybiegające poza lekturę obowiązkową konkursu (siedem najważniejszych utworów Mickiewicza będących równocześnie lekturami szkolnymi). Trzeba podkreślić, że uczestnicy, pomimo wielkiego ryzyka wybierali z reguły pytania najtrudniejsze. Wkrótce wyłoniła się czołówka, w której znalazły się zespoły klas II gimnazjum i  klasy VIIb, za którymi jak cienie poruszały się ambitne zespoły tegorocznych absolwentów- klas III gimnazjum. Dopiero dwie serie dodatkowych pytań spowodowały, że wyłoniono ostateczną kolejność miejsc. Publikujemy je na końcu artykułu. Nagrody książkowe i dyplomy otrzymają zwycięzcy w obecności całej szkoły, ale największą korzyścią są zapewne zdobyte wiadomości, kompetencje językowe i niezwykłe emocje, których dostarczył finał. Motywem przewodnim całego finału była piosenka zespołu Kult- „Na głowie ma kraśny wianek…”, której słowa pochodzą z II części „Dziadów”. Trzeba dodać, że organizatorami imprezy byli poloniści wchodzący w skład jury oraz piszący te słowa- Wasz Bibliotekarz.

  Zapraszamy do Albumu na fotorelację z finału!

 • Nowy rządowy program „Dobry start”

  Od 1 lipca 2018r. rusza nowy program rządowy Dobry Start”, w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na każde uczące się dziecko. Świadczenie to przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Przez szkołę rozumie się  szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

  Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Przez niepełnosprawność rozumie się: znaczny stopień niepełnosprawności, umiarkowany stopień niepełnosprawności, potrzebę zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, potrzebę kształcenia specjalnego).

  Wniosek o świadczenie „Dobry Start”, podobnie jak wniosek o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+”, można składać elektronicznie już od 1 lipca przez stronę www.empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w formie papierowej). Ostateczny termin składania wniosków upływa dnia 30 listopada. Może to zrobić jeden z rodziców lub opiekun dziecka. Wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej.

  Złożenie wniosku w lipcu lub w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W/w świadczenie nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie przedszkolne („zerówka”).

  W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń. Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

  Więcej informacji na temat programu „Dobry Start” można znaleźć na stronie www.mpips.gov.pl/DobryStart bądź bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej.

 • Gminny Konkurs Ortograficzny w Górnej!

  Dnia 6 czerwca 2018r. odbył się w PSP w Lipnicy Górnej finał gminnego konkursu ortograficznego. W szranki stanęło 6 uczniów reprezentujacych gospodarzy z Lipnicy Górnej i PSP w Rajbrocie. Organizatorkami i fundatorkami wszystkich nagród były po raz kolejny Panie Jolanta Gos i Ewa Stachowicz. W skład jury weszli: Panie Krystyna Gaża i Małgorzata Mendel oraz Pan Bogdan Struzik. Poniżej umieszczamy wyniki konkursu gratulujac serdecznie wszystkim uczestnikom oraz organizatorom. Dzięki takim konkursom z całą pewnoscią rozwijamy  umiejętnosci w dziedzinie ortografii naszego ojczystego języka. 

                                                                                                                                                            Zapraszamy do Albumu na fotorelację!

 • Finał projektu w PSP Lipnica Murowana!

         Nasza szkoła brała udział w projekcie ,,Śliwkowe szkoły” pod tytułem ,,Lipnicki odpust i tradycje z nim związane’’. Uczniowie klas IV, VI, VII PSP i II gimnazjum z koordynatorkami projektu Edytą Bazarnik i Agnieszką Pałką, brali udział w różnych warsztatach. Pierwszy z nich odbył się z udziałem Pani Anety Florek i dotyczył parzenia naszej regionalnej, lipowej herbaty „Lipnickiej Lipiny”. Drugi polegał na wysłuchaniu prelekcji o kramach i jarmarkach, które już od średniowiecza gościły na lipnickim rynku. Opowiadała o nich Pani Aniela Gromala. Na trzecim nasi uczniowie uczyli się piec lipnicki razowiec pod kierunkiem Pana Andrzeja Wnęka. Z kolei od członkiń Koła Gospodyń Wiejskich z Lipnicy Górnej, Pani Danuty Trojanowskiej i Pani Marty Wnęk, uczestnicy projektu dowiedzieli się wiele o tradycji kiszenia ogórków i pieczenia drożdżowego ciasta. Odbyło się też "wodowanie" beczki na ogórki w naszej rzece Uszwicy. Ostatnim zadaniem było rozkładanie i dekorowanie kramu odpustowego pod okiem Pani Lucyny Pałki. Młodzież wykonywała też rysunki i komiksy o przygodach ogórka ze śliwką.

  W dniu 07.06.2018r. odbyło się na sali gimnastycznej PSP w Lipnicy Murowanej zakończenie projektu z udziałem zaproszonych gości: Pana wójta Gminy Lipnica Murowana Tomasza Gromali, Przewodniczącego Rady Gminy Lipnica Murowana Stanisława Włodarczyka, Prezesa Podgórskiego Stowarzyszenia Kulturalno- Społecznego Stanisława Paproty, Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku Marii Lubańskiej, Prezes Stowarzyszenia „Na śliwkowym szlaku” Katarzyny Jasnos, Anety Florek, Kierownika ZOSiP Anny Cempury. Uczniowie mogli zapoznać się z historią odpustu ku czci św. Szymona podczas prelekcji wygłoszonej przez Panią Anielę Gromalę, która przedstawiła ją jak prawdziwą baśń i gawędę.

  Prezentacja uczniów tradycyjnego odpustowego straganu, dawnych zabawek wykonanych przez uczniów oraz degustacja bułeczek świętego Szymona, ogórków odpustowych spotkała się           z ogromnym uznaniem zebranych. Pan Wójt Tomasz Gromala podkreślił znaczenie pielęgnowania tradycji naszego regionu i rozbudzania szacunku do kultury jarmarków i odpustów tych tradycyjnych, które zaczynają być wypierane przez komercje. Po ocenie działań podjętych przez uczniów z rąk Pani Katarzyny Jasnos szkoła otrzymała certyfikat ,,ŚLIWKOWYCH SZKÓŁ’’.

  Na zakończenie spotkania, w formie humorystycznej, klasa 6 B  pod kierunkiem Pani Marty Olszowy, przedstawiła ,,Historię Czerwonego Kapturka, który szukał księcia”. Cała historia wydarzyła się ponoć podczas lipnickiego odpustu na śliwkowym szlaku.

                                                                                                                                                     Dominika Polek i Dominika Bukowiec                                                                                                                                                                                    Zapraszamy do Albumu!      

 • ,,Lipnicki odpust i tradycje z nim związane’’ czyli „Na Śliwkowym Szlaku”

  Nasza szkoła bierze udział w projekcie ,,Śliwkowe szkoły” pod tytułem ,,Lipnicki odpust i tradycje z nim związane’’. Uczniowie klas IV, VI, VII psp i II gimnazjum brali udział w warsztatach. Pierwszy z nich odbył się z udziałem Pani Anety Florek i dotyczył parzenia naszej regionalnej, lipowej herbaty „Lipnickiej Lipiny”. Drugi polegał na wysłuchaniu prelekcji o kramach i jarmarkach, które już od średniowiecza gościły na naszym lipnickim rynku. Opowiadała o nich Pani Aniela Gromala. Na trzecim nasi uczniowie uczyli się o technice pieczenia chleba pod kierunkiem Pani Marty i Andrzeja Wnęków. Wkrótce zakończenie i podsumowanie projektu. Z kolei od członkiń Koła gospodyn wiejskich z Lipnicy Górnej uczestnicy projektu dowiedzieli sie wiele o tradycji kiszenia ogórków i pieczenia drożdżowego. Odbyło sie też "wodowanie" beczki na ogórki w naszej rzece Uszwicy.

  Koordynatorzy projektu: Agnieszka Pałka i Edyta Bazarnik

  Zapraszamy do Albumu fotograficznego na relację!

 • Szczęśliwej drogi już czas .... Zielona Szkoła 7 dzień

  Wszystko co dobre szybko się kończy. Ostatni dzień to krótka wyprawa ciuchcią do pobliskich Gąsek. Zbieraniem kamyków i muszelek pożegnaliśmy się z morzem. U wielu osób zakręciła się łza, ale mimo to z radością wracamy do Lipnicy.

  Dziękujemy wszystkim za współpracę i zaufanie. Do zobaczenia w Lipnicy.smiley

  „Gąski, gąski do domu …”smiley

  Scenariusz i reżyseria:  Magdalena Malaga, Krystyna Gaża, Edyta Strugała!smileysmileywink

  Tradycyjnie zapraszamy do galerii

 • Ahoj Kamraci! Zielona Szkoła 6 dzień

  Nieuchronnie zbliża się koniec naszych relacji. W Kołobrzegu odbyliśmy rejs statkiem. Morska wyprawa była dla wielu dzieci wielkim przeżyciem. Fale morskie kołysały nas i czuliśmy się jak prawdziwi marynarze. Mogliśmy w oddali podziwiać inne przepływające statki. Drugą atrakcją była latarnia morska. Chcąc dotrzeć na platformę widokową pokonaliśmy ponad 120 schodów. Jednak warto było się zmęczyć, aby w nagrodę zobaczyć piękną panoramę miasta, morza i pobliskiego portu. Mieliśmy duże szczęście uczestniczyć w uroczystej paradzie i podziwiać wjazd do centrum miasta ciuchci parowej „Pirat”. Parowóz ten wyrusza w podróż tylko jeden raz w roku, aby uczcić zbliżający się Dzień Dziecka.

  Ostatni wieczór na Zielonej Szkole to dyskoteka i podsumowanie spędzonych wspólnie siedmiu dni w Ustroniu Morskim. Uczniowie mieli możliwość wskazać słabe i mocne strony pobytu. Rozstrzygnięto konkurs na najczystszy pokój, który odbył się pod hasłem „Czysto znaczy zdrowo”. Miłym zaskoczeniem dla uczestników były małe upominki, które ufundowane zostały przez sponsorów.

  Serdecznie dziękujemy wszystkim którzy okazali nam wsparcie finansowe i rzeczowe. Dzięki temu każdy uczestnik Zielonej Szkoły zabierze ze sobą nie tylko wspomnienia ale również pamiątki.

  Sponsorzy:

  • Wójt Gminy Lipnica Murowana
  • PSS Społem w Bochni
  • Ewa i Jarosław Korogwicz
  • „Świetlik” – Ewa i Leszek Dzięgiel
  • Auto-Oaza- Karolina i Ireneusz Strugała
  • Cukiernia Promyk- Anna Drąg
  • Miód- Anna i Jan Horyń
  • Multiubezpieczenia - Damian Gaża
  • Grupa Azoty- Grzegorz Kuropatnicki
  • Alu4U- Tomasz Kita
  • AllisFinanse ubezpieczenie i sukcesja- Józef Urbaszewski

  Scenariusz i reżyseria: Kapitanki smiley

  Zapraszamy do galerii zdjęć.

 • Dzień Matki !

  Kochane Mamy!heart

  Z okazji Waszego Święta przesyłamy Wam z bardzo daleka moc gorących życzeń. Wszystkiego co najpiękniejsze, najcudowniejsze i najukochańsze ...... oraz dużo, zdrowia, miłości, radości i cierpliwości.

  Kochające Was dzieci heartsmiley

  P.S zapraszamy do galerii!

 • Konkursowy zawrót głowy! Zielona Szkoła 5 dzień

  Dzisiejszy dzień był bardzo pracowity i wyzwalał wiele pozytywnych emocji. Wszystko rozpoczęło się od konkursu plastycznego na najciekawszy plakat dotyczący miejsc, które zwiedziliśmy. W myśl przysłowia „W zdrowym ciele zdrowy duch” popołudniu dominowała aktywność fizyczna. Różnica wieku nie miała żadnego znaczenia, każdy dawał z siebie wszystko, na miarę swoich możliwości. Oprócz konkurencji sportowych były również zabawy integracyjne. Z pewnością po powrocie wszystkie dzieci zapytają swoich rodziców o zabawy z dzieciństwa. Gry z pozoru łatwe sprawiły im nieco kłopotu, ale mimo to uczniowie wytrwale dążyli do celu!

   

  Scenariusz i reżyseria: Instruktorki surprise

   

  P.S Tradycyjnie zapraszamy do galerii zdjęć. wink

 • Tajemnicze okazy z głębin- Zielona Szkoła 4 dzień

  Kolejny dzień na Zielonej Szkole upłynął nam na poznawaniu tajemnic głębin morskich i oceanicznych. Odwiedziliśmy Park Wieloryba w Rewalu. Jego główną atrakcją był płetwal błękitny o długości 35 metrów oraz ok. 100 modeli ryb i ssaków morskich w oryginalnych rozmiarach. W parku  spędzaliśmy czas w czterech krainach tematycznych:

 (giganci z oceanów,  potwory z głębin, osada piracka z papugami i Bałtyk). W tym miejscu uczyliśmy się przez zabawę. Zdobyliśmy wiele informacji i ciekawostek związanych z podwodnym światem.  Spojrzeliśmy prosto w oczy groźnym rekinom i wielkim wielorybom, dowiedzieliśmy się wreszcie, gdzie jest Nemo wink.

   

  Scenariusz i reżyseria: Piratki z Lipnicy smiley

  Tradycyjnie zapraszamy do galerii zdjęć.

 • Chillout- Zielona Szkoła 3 dzień

  Poranek przywitał nas pięknym słońcem ! Od rana wszyscy intensywnie  pracowali nad logiem i hasłem swojego pokoju. Epizodem dydaktycznym dzisiejszego dnia było spotkanie z miłośnikiem połowów morskich. Uczniowie poznali gatunki ryb i sposoby ich łowienia. Najwięcej emocji wzbudziła flądra, którą mogli zobaczyć i dotknąć. Reszta dnia to zabawy na pobliskiej plaży oraz karmienie mew. Nie obyło się bez konkursu na najpiękniejszy zamek z piasku. Dzień zakończyliśmy wspólnym pieczeniem kiełbasek i śpiewem przy blasku ogniska.

   

  Scenariusz i reżyseria: plażowiczki wink

   

  P.S Zapraszamy do galerii zdjęć.

 • Zachodnie Wybrzeże- Zielona Szkoła- 2 dzień

  Dzisiejszy dzień rozpoczęliśmy od pysznego śniadania, zrelaksowani z przewoźnikiem "RELAX" udaliśmy się na całodniową edukacyjną wycieczkę wzdłuż zachodniego wybrzeża (Świnoujście, Międzyzdroje, Trzęsacz). Część drogi do Świnoujścia pokonaliśmy promem. W Międzyzdrojach podziwialiśmy morze od strony molo. Czuliśmy wiatr we włosach. W Muzeum Figur Woskowych przenieśliśmy się w świat bajek, spotkaliśmy również znanych autorów, znanych piłkarzy oraz wiele  postaci z bajek, świata filmu i nauki. Pełni wrażeń udaliśmy się do Planetarium na seans edukacyjny. Przenieśliśmy się w przestrzeń kosmiczną, odkrywając historię powstawania wszechświata. W nadmorskiej tawernie delektowaliśmy się pyszną pizzą. W drodze powrotnej nie omieszkaliśmy się zatrzymać w Trzęsaczu, aby zobaczyć jedyne w Europie ruiny kościoła, który został zniszczony przez morze. Szczególne zainteresowanie tym miejscem było wśród uczniów klas piątych. Na własne oczy mogli zobaczyć to, czego uczyli się na przyrodzie. Po powrocie z wielkim zaangażowaniem dzieci uczestniczyły w turnieju "Jeden z 25", w którym sprawdzona została zdobyta wiedza. Każdy uczestnik otrzymał upominek.

  Scenariusz i reżyseria: przewodniczki przyrodniczkismiley

  P.S. Zapraszamy do galerii. 

 • Z południa na północ- Zielona Szkoła-1 dzień- Ustronie Morskie 2018r.

  Po długiej nocnej podróży dotarliśmy szczęśliwie na miejsce! Ustronie Morskie przywitało nas piękną i słoneczną pogodą, a morze szumem fal. Pierwszym zabawom na piaszczystej plaży towarzyszyły niezapomniane emocje. Zdążyliśmy rozegrać mecz towarzyski Lipnica-Japonia (10:0), który był zapowiedzią czerwcowego mundialu! Po wykwintnym obiedzie udaliśmy się na krótki spacer i pocztę, aby poznać okolicę i wysłać pocztówki. Przed kolacją odbyły się zajęcia na których omówiono trasę, którą przebyliśmy i zwróciłyśmy uwagę na walory przyrodniczo - turystyczne związane z określaniem kierunków świata. Następnie każdy uczeń otrzymał identyfikator uczestnika Zielonej Szkoły. Złożonym podpisem każdy zatwierdził wspólnie opracowany regulamin pobytu na Zielonej Szkole.

  Pozdrawiamy wszystkich cieplutko smiley już jutro zapraszamy na kolejną relację.

  Scenariusz i reżyseria: animatorki   wink

  P.S Zapraszamy do galerii

strona: