Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy Murowanej

 

Nawigacja

Witamy wszystkich w nowym roku szkolnym 2017/18. Życzymy samych sukcesów.

Zapraszamy wszystkich do współpracy!

Aktualności

Spotkanie rodziców klas pierwszych.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipnicy Murowanej informuje, iż w środę 22 sierpnia o godzinie 15.00 odbędzie się spotkanie wychowawców klas pierwszych z rodzicami w budynku szkolnym w Lipnicy Murowanej. Serdecznie zaprzaszamy.

SPEED - BALL

 

 Seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lipnicy Murowanej będą promować nowy sport!

Uczniowie przyjęcie do klasy pierwszej

LISTA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO KLAS PIERWSZYCH

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LIPNICY MUROWANEJ

RODZINNA ROZPRAWA O POLSCE ZE ŚW. URSZULĄ LEDÓCHOWSKĄ

Czy dzisiaj aktualny jest temat: patriotyzm, moja Ojczyzna? Dzisiaj, kiedy nie musimy walczyć o wolność Ojczyzny ani zbierać pieniędzy na jej odbudowanie. W roku, w którym obchodzimy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, może częściej zadajemy sobie te pytanie, częściej szukamy na nie odpowiedzi. O aktualności tematu patriotyzmu mogła zaświadczyć społeczność szkolna z Lipnicy Murowanej: nauczyciele, rodzice i uczniowie. Biorąc przykład z osoby bardzo bliskiej, chodzącej po lipnickiej ziemi, ze św. Urszuli Ledóchowskiej, postanowili, tak jak ona, przygotować spotkanie, na którym zaprezentowano: „Odczyty na temat Polski”. Matka Urszula miała około osiemdziesięciu publicznych wystąpień na rzecz niepodległości Ojczyzny. Współpracowała w tym dziele z Głównym Komitetem Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, którym kierował Henryk Sienkiewicz. Odczyty Matki Urszuli poparte były artykułami w gazetach – w ciągu jej sześcioletniej emigracji (1914–1920) ukazało się w prasie skandynawskiej około 180 publikacji na temat Polski.

„Ekologia na co dzień” Kolejne zadanie związane z projektem  „EKO - spotkania na Śliwkowym szlaku” zostało wykonane. Uczniowie szkoły przekazali do komisji konkursowej piękne kolorowe kartki o tematyce ekologicznej. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami. Najpiękniejsze kartki posłużyły do wykonania ulotki ekologicznej, którą uczniowie rozdawali wśród mieszkańców gminy zbierając zużyte baterie. Akcja zbiórki baterii okazała się bardzo potrzebna bowiem zebrano i przekazano do utylizacji 147 kg zużytych baterii. Dziękujemy mieszkańcom gminy za przekazane baterie, uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej za przeprowadzenie zbiórki. Stowarzyszeniu „Na śliwkowym szlaku” dziękujemy za sfinansowanie przeprowadzonych działań. Przed nami ostatni etap projektu wyjazd we wrześniu do najnowocześniejszego Zakładu termicznego Przekształcania Odpadów - Ekospalarni śmieci w Krakowie. Miłych wakacji - do zobaczenia we wrześniu.

Podręczniki w roku szkolnym 2018/2019

Przypominamy, że w roku szkolnym 2018/2019 wszyscy uczniowie klas I- VIII oraz klasy gimnazjalne  otrzymają darmowe podręczniki i zeszyty ćwiczeń. Do obowiązków należy zakupienie zeszytów i przyborów szkolnych, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, obuwia zmiennego i worka na "pantofle". Rodzice dzieci uczęszczających na lekcje religii dodatkowo kupują podręcznik do katechezy.

Darmowe podręczniki wypożyczane będą uczniom we wrześniu. Równocześnie przypominamy rodzicom o obowiązku zwrócenia kosztów podręcznika wypożyczonego z biblioteki, który został zniszczony, uszkodzony lub zagubiony.

Czwarte klasy w Ojcowie!

WYCIECZKA KLAS CZWARTYCH DO OJOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Tak to już bywa z końcem roku szkolnego, że jest to czas przeznaczony na wycieczki klasowe. Tegorocznym celem podróży klas czwartych był Ojcowski Park Narodowy. Odpoczynek na łonie natury okazał się bardzo udany, tym bardziej, że wzbogaciliśmy go o wiedzę przyrodniczą. Zaczęliśmy od chłodnych i wilgotnych korytarzy Jaskini Nietoperzowej. Wyszliśmy wyposażeni w szczęście, mądrość i bogactwo, gdyż jak głosi legenda każda kropla, która spadnie na głowę zwiedzającego pomnaża te przymioty. Naszym kolejnym celem była Brama Krakowska – imponujące, monumentalne głazy, tworzące niejako przejście. Po chwili spędzonej na robieniu zdjęć mieliśmy okazję zbliżyć się do źródełka miłości, a następnie ruszyliśmy do unowocześnionego Muzeum Przyrodniczego, gdzie podziwialiśmy ciekawe eksponaty, również te w wersji multimedialnej. Zwiedziliśmy również dziedziniec  i  wnętrza zamku na Pieskowej Skale, gdzie wysłuchaliśmy historii związanych z wyposażeniem, obrazami i rzeźbami. Ostatnim punktem była ponowna sesja zdjęciowa pod Maczugą Herkulesa. Wróciliśmy w doskonałych humorach, tym bardziej, że chmury wysłuchały naszych próśb i z deszczem poczekały na zakończenie wycieczki.

„Mickiewicz 220”

15 czerwca br. Na Sali gimnastycznej odbył się finał konkursu czytelniczego „Mickiewicz 220”, który wpisuje się w obchody 220. rocznicy urodzin naszego wieszcza narodowego i 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w 1918r. Finaliści szkolnego konkursu w postaci trzyosobowych zespołów reprezentujących klasy od VII do III gimnazjum, które zostały wyłonione w czasie przeprowadzonych wcześniej eliminacji klasowych, stanęli w szranki konkursowe w obecności swoich koleżanek i kolegów, nauczycieli i przede wszystkim trzyosobowego jury w składzie: Pani Marta Olszowy, Pani Agnieszka Pałka i Pani Bożena Piasecka. Rozegrano cztery konkurencje turniejowe, które miały wyłonić zespoły dysponujące najlepszą znajomością życia i twórczości Adama Mickiewicza. Pierwsza konkurencja polegała na dobraniu właściwych ciągów dat, miejsc i wydarzeń związanych z życiem poety. Druga wymagała zidentyfikowania rekwizytów i połączenia ich z utworami jubilata. Każdy wybór wymagał uzasadnienia w formie trzyminutowej wypowiedzi ocenianej przez bardzo kompetentne jury pod względem merytorycznym i językowym. Wszystko po to, aby pójść śladami mistrza Adama, jego bohaterów i zdarzeń. Kolejna dyscyplina wymagała zidentyfikowania fragmentów utworów podanych w formie tekstowej, filmowej lub muzycznej. W końcu nastał moment, w którym finaliści musieli odpowiadać na wylosowane przez siebie pytania, które pogrupowano według skali trudności na łatwe, trudne i bardzo trudne, wybiegające poza lekturę obowiązkową konkursu (siedem najważniejszych utworów Mickiewicza będących równocześnie lekturami szkolnymi). Trzeba podkreślić, że uczestnicy, pomimo wielkiego ryzyka wybierali z reguły pytania najtrudniejsze. Wkrótce wyłoniła się czołówka, w której znalazły się zespoły klas II gimnazjum i  klasy VIIb, za którymi jak cienie poruszały się ambitne zespoły tegorocznych absolwentów- klas III gimnazjum. Dopiero dwie serie dodatkowych pytań spowodowały, że wyłoniono ostateczną kolejność miejsc. Publikujemy je na końcu artykułu. Nagrody książkowe i dyplomy otrzymają zwycięzcy w obecności całej szkoły, ale największą korzyścią są zapewne zdobyte wiadomości, kompetencje językowe i niezwykłe emocje, których dostarczył finał. Motywem przewodnim całego finału była piosenka zespołu Kult- „Na głowie ma kraśny wianek…”, której słowa pochodzą z II części „Dziadów”. Trzeba dodać, że organizatorami imprezy byli poloniści wchodzący w skład jury oraz piszący te słowa- Wasz Bibliotekarz.

Nowy rządowy program „Dobry start”

Od 1 lipca 2018r. rusza nowy program rządowy Dobry Start”, w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na każde uczące się dziecko. Świadczenie to przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Przez szkołę rozumie się  szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Gminny Konkurs Ortograficzny w Górnej!

Dnia 6 czerwca 2018r. odbył się w PSP w Lipnicy Górnej finał gminnego konkursu ortograficznego. W szranki stanęło 6 uczniów reprezentujacych gospodarzy z Lipnicy Górnej i PSP w Rajbrocie. Organizatorkami i fundatorkami wszystkich nagród były po raz kolejny Panie Jolanta Gos i Ewa Stachowicz. W skład jury weszli: Panie Krystyna Gaża i Małgorzata Mendel oraz Pan Bogdan Struzik. Poniżej umieszczamy wyniki konkursu gratulujac serdecznie wszystkim uczestnikom oraz organizatorom. Dzięki takim konkursom z całą pewnoscią rozwijamy  umiejętnosci w dziedzinie ortografii naszego ojczystego języka.

photo

Poniedziałek 20.08.2018

liczba odwiedzin: 1145208